MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHTZW. „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

28 stycznia 2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHTZW. „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

W Dzienniku Ustaw z 2015r. pod pozycją 995 ukazała się zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca nowy sposób obliczania uprawnień do świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do tych świadczeń od dnia 1 stycznia 2016r.

W początkowych założeniach ustawodawcy sposób obliczania „po nowemu” miał być prosty - gdy rodzina przekroczyłaby próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych, za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie miała być pomniejszana o 1 zł.

Niestety, w brzmieniu nadanym w zmianie do ustawy o świadczeniach rodzinnych, obliczenie kwoty przysługujących świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu będzie wynikiem skomplikowanych przeliczeń.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016r. brzmieniem artykułu 3 ust. 3a – 3d ustawy o świadczeniach rodzinnych, „W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3 stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1)      Zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2)      Dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art.. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3)      Dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.

W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00zł, świadczenia te nie przysługują.”

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3104