MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUKadra

Imię, Nazwishko - Stanowiskorth.
Telefon
e-mail
ALEKSANDRA KOWALC.ZYK
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
343519232
dyrektor@mops.lubliniec.pl
a.kowalczyk@mops.lubliniec.pl
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Imię, Nazwisko - Stanowisko
Telefon
e-mail
JOANNA DĄBROWICZ
Zastępca dyrektora MOPS
343519223
jdabrowicz@mops.lubliniec.pl
GRAŻYNA LESZ
Główny specjalista pracy socjalnej
343519221
 glesz@mops.lubliniec.pl
BARBARA KOŁODZIEJCZK
Główny specjalista pracy socjalnej
343519222
 bkolodziejczyk@mops.lubliniec.pl
KATARZYNA LAMPA
Starszy specjalista pracy socjalnej
343519221
 
zinter@mops.lubliniec.pl
klampa@mops.lubliniec.pl
IWONA MAŃKA
Starszy specjalista pracy socjalnej
343519222
 imanka@mops.lubliniec.pl
MARIOLA DRAPACZ
Starszy specjalista Pracy Socjalnej
343519224
mdrapacz@mops.lubliniec.pl
ELŻBIETA SUKIENIK
Starsza specjalista pracy socjalnej
343519224
esukienik@mops.lubliniec.pl
JOANNA STANECKA
Specjalista pracy socjalnej
343519220
 
zinter@mops.lubliniec.pl
jstanecka@mops.lubliniec.pl
KAMILA WARWAS
Specjalista pracy socjalnej
343519224
kwarwas@mops.lubliniec.pl
KATARZYNA JASIŃSKA
Specjalista pracy socjalnej
343519224
kjasinska@mops.lubliniec.pl
JUSTYNA KUCIA
Starszy pracownik socjalny
343519220
jkucia@mops.lubliniec.pl
ZOFIA ZIORA
Pracownik socjalny
343519242
zziora@mops.lubliniec.pl
AGNIESZKA HEWIG
Pracownik socjalny
343519228
 
ahewig@mops.lubliniec.pl
 
ANNA MAŁYSA
Pracownik socjalny
343519224
amalysa@mops.lubliniec.pl
ALICJA PIOWCZYK
Starszy inspektor ds. świadczeń
343519226
apiowczyk@mops.lubliniec.pl
ANNA SYMIEC
Pomoc biurowa
 343519226
asymiec@mops.lubliniec.pl
KATARZYNA BUDZIAŁOWSKA
Asystent rodziny
343519240
kbudzialowska@mops.lubliniec.pl
asystent@mops.lubliniec.pl
IWONA WOCHNIK
Asystent rodziny
343519240
iwochnik@mops.lubliniec.pl
KATARZYNA SZEFER
Asystent rodziny
343519240
 
MONIKA JAŃTA
Samodzielny referent ds. stypendiów
343519225
mjanta@mops.lubliniec.pl
stypendia@mops.lubliniec.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY
ANETA NOWAK
Kierownik działu
343519233
kadry@mops.lubliniec.pl
anowak@mops.lubliniec.pl
TERESA KULESA
Inspektor ds. administracyjno – biurowych
343519230
sekretariat@mops.lubliniec.pl
tkulesa@mops.lubliniec.pl
ŁUKASZ NOWAKOWSKI
Informatyk
343562005
wew. 244
informatyk@mops.lubliniec.pl
JOANNA FILUS
Sprzątaczka
 
 
JOLANTA KRZYŻOWSKA
Sprzątaczka
 
 
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
JOANNA GAMBUŚ
Kierownik działu
343519237
343510165
rodzinne@mops.lubliniec.pl
jgambus@mops.lubliniec.pl
MARZENA WITEK
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
343519237
343510165
mwitek@mops.lubliniec.pl
AGNIESZKA WYCHOWSKA
Inspektor  ds. świadczeń rodzinnych
343519238
343510165
awychowska@mops.lubliniec.pl
MIROSŁAWA MAKOWSKA
Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych
343519238
343510165
mmakowska@mops.lubliniec.pl
KAROLINA SMYŁA
Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
343519238
343510165
ksmyla@mops.lubliniec.pl
ANNA MATYL
Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych
343519237
343510165
amatyl@mops.lubliniec.pl
MONIKA MACIASZEK-DYMCZYK
Referent ds. świadczeń rodzinnych
343519237
343510165
mmaciaszekdymczyk@mops.lubliniec.pl
KAROLINA HOFFMANN
Referent ds. świadczeń rodzinnych
343519237
343510165
khoffmann@mops.lubliniec.pl
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY KOWALCZYK ALEKSANDRA
TERESA BOŚ
Główny księgowy
343519235
finanse@mops.lubliniec.pl
tbos@mops.lubliniec.pl
ANNA WOJSA
Zastępca głównego księgowego
343519234
awojsa@mops.lubliniec.pl
WIESŁAWA MACZEK
Starszy inspektor ds. księgowych
343519234
 
 wmaczek@mops.lubliniec.pl
 
PATRYCJA JARZĄB
Inspektor ds. księgowych
343519234
pjarzab@mops.lubliniec.pl
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
JOLANTA OLSZEWSKA
Kierownik DDP KLUB SENIORA
343511740
ks@mops.lubliniec.pl
jolszewska@mops.lubliniec.pl
JOANNA ZAJĄC
Instruktor terapii zajęciowej
343511740
 jzajac@mops.lubliniec.pl
NATALIA SKUBAŁA
Instruktor terapii zajęciowej
343511740
nskubala@mops.lubliniec.pl
JOLANTA HIBNER
Pielęgniarka
343511740
jhibner@mops.lubliniec.pl
KATARZYNA DANYSZ
Sprzątaczka
 
 
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
ANNA MIKA
Starszy opiekun społeczny
 
 
ILONA KMIEĆ
Opiekun społeczny
 
 
AGNIESZKA KUŚ
Opiekun społeczny
 
 
IWONA SEIFFERT
Opiekun społeczny
 
 
URSZULA MELICH
Opiekun społeczny
 
 
SYLWIA TRZEPIZUR
Opiekun społeczny
 
 
AGNIESZKA DYDOŃ
Opiekun społeczny
 
 
KAROLINA SZCZĘSNA
Opiekun społeczny
 
 
ANNA ŚWITAŁA
Opiekun społeczny
 
 
EWELINA NOWIŃSKA – RAWECKA
Opiekun społeczny
 
 

 ..

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15857