MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUSpecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje.

Usługi powinny być dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, pielęgniarki, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w mieszkaniu osoby, która pomocy potrzebuje.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują m.in.:

Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby pozostającej w rodzinie. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r.

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 132,5%

1,5%

3,5%

Powyżej 132,5 % do 165%

3%

7%

Powyżej 165 % do 187,5%

5%

11%

Powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

Powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

Powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

Powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

Powyżej 265% do 275%

30%

40%

Powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

Powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

Powyżej 290% do 310%

75%

85%

Powyżej 310% do 330%

90%

100%

Powyżej 330%

100%

100%

Kryteria dochodowe:

- na osobę samotnie gospodarującą -  701,00zł,

- na osobę w rodzinie – 528,00zł.

 

W 2020 roku pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 30,00 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4619