Dla kogo pomoc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komu pomoc:
- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale  Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Obowiązuje od 01.01.2018 r.

Koszt 1 roboczogodziny  - 10,00 zł

Kryterium na os. w rodz.- 514,00 zł

Kryterium dla os. samotnie gospodarującej – 634,00 zł  

 

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

 

 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

 

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

do 514 zł.

 

 

nieodpłatnie

 

 

 

nieodpłatnie

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

do 634 zł.

 

 

 

nieodpłatnie

 

 

 

10 %

 

1,00 zł.

powyżej 100 % - 170 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 634 zł. – do 1077,80 zł.

 

10 %

 

1,00 zł.

 

20 %

 

2,00 zł.

powyżej 170 % - 250 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow.1077,80 zł. – do 1585,00 zł.

30 %

 

3,00 zł.

40 %

 

4,00 zł.

powyżej 250 % - 300 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow.1585,00 zł. – do 1902,00 zł.

50 %

 

5,00 zł.

60 %

 

6,00 zł.

powyżej 300 % - 350 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 1902,00 zł. – do 2219,00 zł.

70 %

 

7,00 zł.

 

80 %

 

8,00 zł.

powyżej 350 % - 400 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 2219,00 zł.- 2536,00 zł

90 %

 

9,00 zł.

90 %

 

9,00 zł.

powyżej 400%

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

powyżej 2536,00 zł

100%

 

10,00 zł

100%

 

10,00 zł

 Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2654