Dla kogo pomoc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komu pomoc:
- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale  Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
(UCHWAŁA NR 473/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2013 roku)

 

 

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

 

 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

 

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

 

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

 do 514 zł

 

 

-

 

 

 

nieodpłatnie

 

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

 do 634 zł

 

 

 

nieodpłatnie

 

 

 

 

 

5 %

 

0,40 zł

 

powyżej 100 % - 130 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 od 634 zł do 824,20 zł

 

 

5 %

 

0,40 zł

 

 

10 %

 

0,80 zł

 

powyżej 130 % - 155 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow. 824,20 zł do 982,70 zł

 

10 %

 

 

0,80 zł

 

15 %

 

 

1,20 zł

 powyżej 155 % - 180 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow. 982,70 zł do 1141,20 zł

 

 

15 %

 

 

1,20 zł

 

 

25 %

 

 

2,00 zł

 

powyżej 180 % - 205 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow. 1141,20 zł do 1299,70 zł

 

20 %

 

 

1,6 zł

 

40 %

 

 

3,20 zł

 

powyżej 205 % - 255 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow. 1299,70 zł do 1616,70 zł

 

30 %

 

 

2,40 zł

 

50 %

 

 

4,00 zł

 

powyżej 255 % - 305 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow. 1616,70 zł do 1933,70 zł

 

50 %

 

 

4,00 zł

 

70 %

 

 

5,60 zł

 

powyżej 305 % - 355 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow.1933,70 zł do 2250,70 zł

 

80 %

 

 

6,40 zł

 

90 %

 

 

7,20 zł

 

powyżej 355 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 pow. 2250,70 zł

 

100 %

 

 

8,00 zł

 

100 %

 

 

8,00 zł

Kryteria dochodowe:
- na osobę samotnie gospodarującą -  514,00 zł,
- na osobę w rodzinie – 634,00 zł. 

W 2017 roku pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 8 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2055