STRONA W PRZEBUDOWIE

logo MOPS
KONTAKTY:

DYREKTOR

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

Pokój

e-mail

ALEKSANDRA KOWALCZYK – Dyrektor MOPS

343519232

11

e-mail

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

Pokój

e-mail

JOANNA DĄBROWICZ – Zastępca dyrektora MOPS

343519223

2

GRAŻYNA LESZ – Główny specjalista pracy socjalnej

343519221

1b

BARBARA KOŁODZIEJCZYK - Główny specjalista pracy socjalnej

343519225

4

343519224

3

MARIA DOLEŻYCH - Specjalista pracy socjalnej

343519224

3

JOANNA STANECKA - Specjalista pracy socjalnej

343519220

1a

e-mail

KATARZYNA JASIŃSKA- Pracownik socjalny

343519224

3

KATARZYNA HAMPEL - Pracownik socjalny

343519224

3

ELŻBIETA SUKIENIK - Specjalista pracy socjalnej

343519220

1a

KAMILA WARWAS - Specjalista pracy socjalnej

343519224

3

AGNIESZKA WYCHOWSKA - Starszy pracownik socjalny

343519237

16

KATARZYNA LAMPA - Starszy specjalista pracy socjalnej

343519221

1b

e-mail

IWONA MAŃKA - Starszy specjalista pracy socjalnej

343519222

1c

KATARZYNA BUDZIAŁOWSKA - Asystent rodziny

343519225

4

ALICJA PIOWCZYK – Starszy inspektor ds. świadczeń

343519226

5

ELŻBIETA SOKOŁOWSKA – Główny specjalista

343519222

1c

e-mail

EWELINA NOWIŃSKA - RAWECKA - Pomoc biurowa

343519226

5

KATARZYNA SZEFER - Asystent rodziny / Pomoc biurowa

343519226 5

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

Pokój

e-mail

JOANNA GAMBUŚ - Kierownik działu

343519239

343510165

17

e-mail

MARZENA WITEK – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

343519239

343510165

17

MIROSŁAWA MAKOWSKA – Referent ds. świadczeń rodzinnych

343519238

343510165

17

KAROLINA KAŁA – Referent ds. świadczeń rodzinnych

343519239

343510165

17

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KADROWY

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

Pokój

e-mail

ANETA GLANC – Kierownik działu

343519233

12

e-mail

TERESA KULESA – Starszy referent ds. administracyjno - biurowych

343519230

11

e-mail

DAMIAN CZAJA - Informatyk

343562005
wew. 244

15

e-mail

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

Pokój

e-mail

TERESA BOŚ – Główny księgowy

343519235

14

e-mail

ANNA WOJSA – Główny specjalista ds. finansowych

343519234

13

WIESŁAWA MACZEK – Starszy inspektor ds. księgowych

343519236

13

PATRYCJA JARZĄB – Inspektor ds. księgowych

343519234

13

MONIKA JAŃTA – Starszy referent ds. księgowych

343519236

13KLUB SENIORA

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

Pokój

e-mail

JOLANTA OLSZEWSKA - Kierownik DDP KLUB SENIORA

343511740

-

e-mail

EWA WIŚNIEWSKA - Instruktor terapii zajęciowej

343511740

-

JOLANTA HIBNER - Pielęgniarka

343511740

-

ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Imię, Nazwisko - Stanowisko


ANNA MIKA - Starszy opiekun społeczny


ILONA KMIEĆ – Opiekun społeczny

HENRYKA KWIATKOWSKA – Opiekun społeczny

IRENA MATACHOWSKA – Opiekun społeczny

URSZULA MELICH – Opiekun społeczny

GRAŻYNA GREŃ – Opiekun społeczny

KATARZYNA BUDZIAŁOWSKA – asystent rodziny

343519225

4

ALICJA PIOWCZYK – Starszy inspektor ds. świadczeń / pracownik socjalny

343519226

5

ELŻBIETA SOKOŁOWSKA – Starszy instruktor ds. kulturalno - oświatowych

343519222

1c

EWELINA NOWIŃSKA - RAWECKA - Pomoc biurowa

343519226

5

KAROLINA KAŁA - Pomoc biurowa

343519226

5