Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Lublińca

8 września 2021

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy problemów społecznych na terenie Miasta Lublińca, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych na terenie miasta.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej lub kwestionariusza w formie papierowej do 27 września 2021r.

Adres internetowy do ankiety elektronicznej: https://www.webankieta.pl/ankieta/660702/lubliniec-ankieta-dorosli-mieszkancy-diagnoza-2021.html

<< WYPEŁNIJ ANKIETĘ ELEKTRONICZNĄ – tutaj >>

Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch formach:

  • w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie od 08.09.2021r. do 27.09.2021r.

  • w formie papierowej anonimowej ankiety rozprowadzanej przez ankietera na terenie Lublińca w okresie od 15.09.2021r. do 27.09.2021r .

Badanie dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

  • uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1-3 szkół ponadpodstawowych

  • dorosłych mieszkańców miasta

  • sprzedawców napojów alkoholowych na terenie miasta

Wykonawcą usługi jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Państwa opinia w tym temacie ma dla nas ogromne znaczenie i przyczynić się może do pozytywnych zmian w obszarze problemów uzależnień na terenie naszego miasta.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Czytaj więcej o: Szanowni Mieszkańcy Lublińca
Przejdź do - Praca%20wykonana%20przez%20uczestników%20terapii%20Metodą%20Tomatisa

„WAKACJE Z TOMATISEM”

7 września 2021

Podczas minionych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Złote Lata” zorganizował dla dzieci TERAPIĘ METODĄ TOMATISA.

Stowarzyszenie „Złote Lata” wykorzystując procedurę pozakonkursową otrzymało dotację z budżetu Urzędu Miasta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Moc dźwięku – Terapia Metodą Tomatisa”. W projekcie uczestniczyło sześcioro dzieci w wieku szkoły podstawowej. Terapię prowadził wykwalifikowany terapeuta, praktyk
z wieloletnim doświadczeniem Pani Joanna Wójcik, założycielka certyfikowanej placówki Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju JOA w Lublińcu. Placówka jest wyposażona w najnowocześniejszy licencjonowany sprzęt terapeutyczny, dający gwarancję niezawodności i wysokiej skuteczności treningów słuchowych.

Czytaj więcej o: „WAKACJE Z TOMATISEM”

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

16 sierpnia 2021

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2021 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 października 2021 roku. Uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Czytaj więcej o: STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022
Przejdź do - Zdjęcie%20z%20działalności%20Klubu%20Seniora

Zapraszamy do „Klubu Seniora”

16 sierpnia 2021

Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” to miejsce z ponad 40-letnią tradycją i doświadczeniem w pracy z osobami starszymi i ich rodzinami. Historia tego miejsca to szereg indywidualnych biografii, które kształtują klimat tego miejsca. To tutaj przez blisko pół wieku seniorzy mogą liczyć na dobre słowo
i pomocną dłoń.

Czytaj więcej o: Zapraszamy do „Klubu Seniora”