Formy pomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:
-zasiłek stały,
-zasiłek okresowy,
-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

2. NIEPIENIĘŻNYCH:
-praca socjalna,
-bilet kredytowany,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-składki na ubezpieczenia społeczne,
-pomoc rzeczowa,
-sprawienie pogrzebu,
-schronienie,
-posiłek,
-niezbędne ubranie,
-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
-poradnictwo specjalistyczne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4983