Jesteś tutaj: Start


Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025”

10 marca 2021

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa”

10 marca 2021

        Informujemy, iż PFRON rozpoczął nabór do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”, który będzie realizowany bezpłatnie w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu lub nigdy nie pracowały i chciałyby zdobyć zawód.  

Czytaj więcej o: Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU poszukuje osobę na stanowisko OPIEKUN SPOŁECZNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu

5 marca 2021

Stanowisko pracy: Opiekun społeczny

Liczba etatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymagania:

 1. Niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. wykształcenie: średnie tj:
 • dyplom ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Opiekun medyczny,
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej albo
 • wykształcenie średnie i ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna albo
 • szkoła asystentek medycznych
 • oraz roczny staż pracy.
 1. Dodatkowe:
 2. mile widziane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 3. Uprawnienia/umiejętności:
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
 • samodzielność,
 • dyskrecja,
 • wysoka kultura osobista.
Czytaj więcej o: DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU poszukuje osobę na stanowisko OPIEKUN SPOŁECZNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

1 marca 2021

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020